ילד לקוי למידה - איך נעזור לו?

ילד לקוי למידה - איך נעזור לו?

גלול מטה
ילד שלאחר אבחון דידקטי או פסיכו דידקטי אותר כ"לקוי למידה" יש להתייחס לתוצאות האבחון בכמה רמות ומול מספר גורמים.

תוצאות האבחון והמלצות:
מטרת האבחון היא לאתר את הקושי המדויק כך שיהיה אפשר לעזור לילד להגיע להישגים טובים יותר בבית הספר. לאחר פענוח האבחון מוזמנים ההורים למפגש עם המאבחנת שמסבירה את הממצאים ובהתאם לכך ממליצה על המשך טיפול.
המלצה למשל יכולה להיות: הוראה מתקנת, ריפוי בעיסוק, בדיקת ראיה, ועוד...  מומלץ לפעול על פי ההמלצות המאבחנת ולבדוק אילו אנשי מקצוע מתאימים וזמינים להמשך טיפול.  רובד נוסף של האבחון הוא קשיים רגשיים שהיו או ישנם שקשורים בלקות הלמידה.    
עד שנעשה האבחון ומתגלה הקושי האובייקטיבי ישנה התמודדות של הילד עם תסכול מכך שאינו מצליח, תגובות והערות מילדים בכתה, ממורים וגם מההורים. 
ילד יכול שנים לשמוע משפט כמו: "יש לו יכולת אבל הוא לא מתאמץ מספיק" ולפעמים הערות עוד פחות נעימות...  במידה ונראה שיש צורך גם לתגבר את הילד מבחינה רגשית- מומלץ מאד לשלב תמיכה רגשית עם הטיפול בלקויות הלמידה. גם תהליך יישום המלצות האבחון דורש לעיתים ליווי הילד מבחינה רגשית.

שיחה עם הילד על תוצאות האבחון
ילדים בכל גיל רצוי לשתף בתוצאות האבחון. יש להסביר להם מהן לקויות למידה, איך ניתן לעזור לו ומה קונקרטית הולך לקרות כדי לשפר את המצב. חשוב להדגיש לילד שלקות למידה איננה קשורה ל"שכל" ו"חוכמה" אלא לגורמים אחרים שאינם תלויים בו עצמו ובהשתדלות שלו בלמידה. חשוב להוריד מהילד את האחריות לקושי ולהבטיח לו שיקבל עזרה כך שיוכל להתגבר ולהצליח למרות לקות הלמידה.

שיתוף בית הספר בתוצאות האבחון

שיתוף פעולה עם המוסד החינוכי בו לומד הילד הינו הכרחי בטיפול ובליווי של ילד עם לקויות למידה. אחרי המפגש עם המאבחנת הדידקטית וקבלת טופס האבחון מומלץ לקבוע פגישה עם יועצת בית הספר ולהביא בפניה את פענוח האבחון ולתכנן ביחד את התהליך הלימודי/טיפולי שמומלץ לילד ומי נותן את המשאבים לכך.            
בסופו של כל טופס אבחון ישנו דף מסכם עם "המלצות", המלצות על דרכי למידה והבחנות בבית הספר והמלצות להורים. במפגש עם היועצת צריך לבדוק האם בית ספר יכול לתת מענה להמלצות השונות.
חשוב לעשות "תיאום ציפיות"בו יעלו הצרכים החדשים של הילד בעקבות תוצאות האבחון ומה בית הספר צריך ויכול להיענות לו. אחת ההמלצות הנפוצות לילד שאובחן כלקוי למידה היא "הוראה מתקנת" יש לבדוק עם היועצת האם ישנה אפשרות לשיעורי הוראה מתקנת בבית הספר או שההורים צריכים לפנות באופן פרטי.
המלצות לדרכי הבחנות צריכים להיות מתואמים עם מחנכת הכתה שתעביר את המידע לכל המורים המלמדים בכתתה.
לאחר הסיכום עם בית הספר יש לשוחח עם הילד ולהסביר מה הן ההתאמות החדשות, איך זה יבוא לידי ביטוי ביום יום שלו בבית הספר ובבית. גם לאחר העברת המידע שיתוף הפעולה עם בית הספר צריך להמשיך להיות הדוק. יש לבדוק עם הילד האם הוא מקבל התאמות לדרכי הבחנות, הוראה מתקנת או כל מענה אחר שסוכם עליו במפגש עם היועצת ולראות האם ישנה התקדמות.

המלצות להורים לילד לקוי למידה
ילד עם לקויות למידה מתמודד עם קשיים לימודיים ולעיתים גם עם קשיים רגשיים . ילד שרואה סביבו ילדים שמתמודדים עם מטלה לימודית בקלות כאשר הוא מתקשה או אינו מצליח בה כלל- יכול להרגיש אכזבה מעצמו, כעס, תסכול ברמות שונות.                                
תפקיד ההורים ביחד ובנוסף לתמיכה הלימודית בבית ובבית הספר להיות ערניים וקשובים לצרכים הרגשיים של הילד. חשוב באופן קבוע לעודד את הילד, לחזק את היכולת שלו, ולהרבות מחמאות. במידת הצורך כאשר נראה שתמיכת ההורים איננה מספיקה מומלץ להיעזר בטיפול מקצועי כמו: תרפיה באמנות, מוסיקה דרמה ועוד...
הורים שמתקשים בהתמודדות ומרגישים צורך מומלץ ללכת גם הם לקבל עזרה אצל מטפלת משפחתית בהדרכת הורים.

לסיכום
ילד עם לקויות למידה זקוק לעזרה ותמיכה כדי להשתלב בלמידה כשאר הילדים.  כאשר ניתן המענה המדויק לקשיים הלימודיים, ישנו שיתוף פעולה ומעקב עם בית הספר הדגשת הכוחות ותמיכה מבית ירגיש הילד טוב ובטוח ביכולות שלו להצליח .

יש לכם שאלה? חייגו 052-3336078